montering

Specialutbildade montörer med lång erfarenhet

Montering av rätt undertak kräver kunskap och erfarenhet. Vår organisation är effektiv och har lång erfarenhet samt djup kunskap inom absorption och ljudreduktion i skolor, industrier, kontor, sjukhus, affärslokaler och i offentliga miljöer. Alla våra montörer är specialutbildade och använder sig av kvalitetssäkringssystem med egenkontroller.